top of page

Investment for Kids
คอร์สการลงทุนสำหรับเด็ก 13 ปีขั้นไป

"...เงินลงทุนจะเติบโตได้ด้วยสองสิ่งคือดอกเบี้ยและเวลา ทำไมต้องรอเมื่อลูกสามารถเริ่มเรียนรู้และลงทุนได้ตั้งแต่วันนี้..."

ในสมัยที่คุณพ่อคุณแม่ยังเด็ก ถ้าพูดเรื่องของการลงทุน เราคงจะนึกถึงภาพของคนมีอายุแต่งตัวด้วยชุดสูท กำลังแลกเปลี่ยนเทคนิคการลงทุนในหุ้นหรือกำลังดูรายการทีวีที่มีฉากหลังที่เต็มไปด้วยตัวเลขและพิธีกรพูดเรื่องเศรษฐกิจที่เข้าใจยากซึ่งเด็กๆ ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนช่องหนีทันที่ที่เปิดเจอ ในสมัยนั้นการลงทุนเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับคนส่วนใหญ่ไม่เพียงแต่เด็กๆ เท่านั้น

วัยรุ่นทั่วโลกกำลังเริ่มลงทุน...

แต่ในปัจจุบัน เทคโนโลยีที่ทำให้การลงทุนเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับคนทุกวัย จากการสำรวจพบว่า Millennials และ Gen Z เป็นวัยที่ผลักดันโลกของการลงทุนในสหรัฐอเมริกามากที่สุด โดยคนเหล่านี้กว่า 31% เริ่มลงทุนก่อนอายุ 21 ปี เทียบกับ Baby boomer  ที่มีเพียง 9% และวัย Gen X ที่มีเพียง  14% เท่านั้นที่เริ่มต้นลงทุนเมื่ออายุยังน้อย

 

ในสหราชอาณาจักร จากการสำรวจพบว่า 80% ของคนในวัย 16-25 ปีเลือกที่จะลงทุนกับอนาคตของตัวเองโดยวัยรุ่นส่วนใหญ่ (57%) เก็บเงินได้มากกว่าเดือนละ 200 ปอนด์ (หรือราว 8,000 บาท) โดยที่  23% ของคนเหล่านี้พยายามเก็บเงินเพื่อลดความกังวลเรื่องการเงินในอนาคต  40% ของผู้เข้าร่วมการสำรวจยังเพิ่มเติมด้วยว่าการเกิดขึ้นของ COVID 19 ทำให้พวกเขาเห็นว่าการมีเงินสำรองนั้นสำคัญเพียงใด

ทำไมจึงควรเริ่มลงทุนตั้งแต่เด็ก?

การเริ่มต้นลงทุนตั้งแต่อายุยังน้อยนั้นมีข้อดีหลายอย่าง Forbes ยังได้กล่าวถึง ข้อดีของการเริ่มลงทุนเร็วไว้มากมายไม่ว่าจะเป็น

 

 1. มีเวลาให้ดอกเบี้ยทบต้นทำงานและทำให้พอร์ตเติบโต เงินลงทุนจะเติบโตได้ด้วยสองสิ่งคือดอกเบี้ย และเวลา เมื่อเริ่มลงทุนเร็ว ก็จะมีเวลาให้เงินลงทุนได้เติบโตได้มาก ในอดีตคนส่วนใหญ่เริ่มต้นลงทุนเมื่ออายุ 30-40 ปี ซึ่งในอีกมุมหนึ่งก็เป็นการทิ้งโอกาสจะที่ให้เงินลงทุนได้เติบโตในช่วง 30 ปีแรกในชีวิตอย่างน่าเสียดาย

 2. เป็นการสร้างนิสัยทางการเงินที่ดี เมื่อเริ่มต้นลงทุน เด็กๆ ก็จะมีเป้าหมายในการเก็บเงินมากขึ้น และรู้จักการแบ่งเงินเก็บเป็นส่วนๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน เช่นเก็บเพื่อซื้อของที่อยากได้ เก็บเผื่อสถานการณ์ฉุกเฉิน และเก็บเพื่อลงทุน เมื่อได้เริ่มทำแบบนี้ตั้งแต่เด็กก็จะกลายเป็นนิสัยเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่

 3. สามารถรับความเสี่ยงได้มากถ้าต้องการ เพราะเด็กๆ ยังไม่มีภาระและมีโอกาสหาเงินใหม่ได้หากสูญเสียเงินจากการลงทุน ในทางกลับกันก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่าจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย

 4. มีเวลาในการหาข้อมูลในการลงทุน เด็กๆ ส่วนใหญ่ยังมีเวลามากพอที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นหรือกองทุนที่ตัวเองสนใจ ทำให้มีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายขึ้น

 5. มีอิสระในการเลือกอาชีพมากขึ้น เมื่อเด็กๆ บริหารเงินเป็น สามารถลงทุนให้เงินของตนเองงอกเงยได้ ก็สามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ตัวเองได้ไม่ว่าจะเลือกประกอบอาชีพใด

ให้ลูกเริ่มต้นลงทุนด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง

 

ในยุคปัจจุบันที่ใครๆ ก็เข้าถึงโลกของการลงทุนได้ด้วยปลายนิ้ว การบริหารเงินของคนทั้งโลกกำลังเปลี่ยนไป คนทุกวัยเห็นความสำคัญของการลงทุนมากขึ้น ความรู้และช่องทางในการลงทุนเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทำให้คนเริ่มลงทุนเร็วขึ้น  และท่ามกลางกระแสการลงทุนนี้ก็มีข้อมูลทางการเงินที่มีทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้อง การได้รับความรู้ที่เหมาะสมและตรงกับความเป็นจริงเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เด็กๆ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อการลงทุนได้อย่างดีที่สุด 

 

ไม่เพียงแต่ “เรียนเพื่อรู้” แต่เรียนเพื่อให้ “ทำได้จริง” 

 

คอร์สการลงทุนสำหรับเด็ก เป็นคอร์สที่จะให้ความรู้และสร้างทักษะในการลงทุนที่เด็กๆ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 

 • สอนสดทุกคลาสกับอาจารย์ที่ได้การรับรองในการสอนด้านการเงิน (Certified Financial Education Instructor, CFEI) 

 • คลาสเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนไม่เกิน 3 คน น้องๆ สามารถสอบถามและพูดคุยกับอาจารย์ได้อย่างทั่วถึง

 • โปรเจคก่อนจบคอร์สที่น้องๆ ทุกคนจะได้ทำเพื่อเป็นการฝึกการตัดสินใจเลือกหุ้นหรือกองทุนจากปัจจัยพื้นฐานที่น้องๆ สามารถนำมาใช้ได้ทันทีหลังจากจบคอร์ส

 • สามารถเลือกเรียนได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

 • เมื่อเรียนจบจะได้รับประกาศนียบัตรที่น้องๆ สามารถนำมาใส่ portfolio เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยได้

 • สำหรับน้องๆ อายุ 13 ปีขึ้นไป หรือน้องๆ ที่เคยเรียนคอร์สการเงินสำหรับเด็กมาแล้ว

 

 

 

 

 

คอร์สเรียนประกอบด้วยการเรียนออนไลน์  6  ครั้ง

 

ครั้งที่ 1 การลงทุนคืออะไร -รุ้จักหุ้น ตลาดหุ้น ดอกเบี้ยทบต้น และความเสี่ยงในการลงทุน

ครั้งที่ 2 ทางเลือกในการลงทุน- ทำความรู้จักสินทรัพย์ประเภทต่างๆ

ครั้งที่ 3 กลยุทธ์ในการลงทุน - เลือกกลยุทธ์ในการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับตัวเอง

ครั้งที่ 4 การบริหารจัดการพอร์ตลงทุน - เรียนรู้การจัดสรรพอร์ตลงทุน การกระจายความเสี่ยง และการปรับสมดุลของพอร์ท

ครั้งที่ 5 เลือกหุ้นอย่างไร เรียนการวิเคราะห์พื้นฐานหุ้น และการอ่านงบการเงินเพื่อตันสินใจเลือกซื้อหุ้น

ครั้งที่ 6 น้องๆ พรีเซนท์หุ้นที่ตัวเองเลือก พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทนั้นๆ

เพราะเด็กทุกคนมีสินทรัพย์ที่ผู้ใหญ่ไม่มี นั่นคือ "เวลา"

ให้ลูกๆ ได้ใช้ประโยชน์จากเวลาในช่วงต้นของชีวิตเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินอย่างเต็มที่ด้วยการเริ่มเรียนรู้และลงทุนตั้งแต่วันนี้ สอบถามตารางเรียนคอร์สการลงทุนสำหรับเด็กกดที่ลิ้งค์ด้านล่างได้เลยค่ะ

 

Colorful Process Pie Chart.png
IMG_3463.JPG

น้องหนอน, อายุ  13 ปี

นักเรียนคอร์สการลงทุนสำหรับเด็ก

“คอร์สนี้ดีมากๆ ค่ะ เยี่ยมแบบสองนิ้วโป้งเลย :)

ได้เรียนเรื่องหุ้นประเภทต่างๆ และการเลือกหุ้นที่เหมาะกับตัวเรา และทำให้รู้ว่าเราเหมาะกับการลงทุนแบบไหน”

bottom of page