top of page

"สร้างทักษะทางการเงินให้ลูกตั้งแต่วันนี้ เพราะราคาของความไม่รู้นั้นแสนแพง"

เด็กที่รู้เรื่องการบริหารเงินสามารถเริ่มสร้างความมั่นคงทางการเงินก่อนคนทั่วไปได้ถึง 30 ปี​!

หากคุณคือคุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้ลูกประสบความสำเร็จทางการเงินและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร เราพร้อมจะช่วยคุณสร้างทักษะแห่งอนาคตนี้

คอร์สการเงินสำหรับเด็ก

คอร์สเดียวที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินของเด็กๆ ไปตลอดชีวิต

เด็กๆ กำลังจะเติบโตขึ้นในโลกที่ห้อมล้อมด้วยการเงิน ที่ทำให้ต้องตัดสินใจทางการเงินทุกวัน ทักษะทางการเงินเท่านั้นที่จะช่วยให้ลูกๆ บริหารเงินและสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตได้

Red and White Generic Static Quote General News Instagram Post.png

คอร์สการลงทุนสำหรับเด็ก 

"...เงินลงทุนจะเติบโตได้ด้วยสองสิ่งคือดอกเบี้ยและเวลา ทำไมต้องรอเมื่อลูกสามารถเริ่มเรียนรู้และลงทุนได้ตั้งแต่วันนี้..."

Investment Simplified
คอร์สการลงทุนสำหรับเด็ก 7-12 ปี


 

Investment For Kids
คอร์สการลงทุนสำหรับเด็ก 13 ปีขึ้นไป


 

คอร์สสอนลูกเรื่องเงิน

ให้ลูกเก็บเงินได้ ใช้เงินเป็น ลงทุนเห็นผลก่อนใคร

เพราะทักษะการบริหารเงิน คือทักษะชีวิตที่โรงเรียนไม่เคยสอน
จึงมีแต่คุณพ่อคุณแม่เท่านั้นที่จะถ่ายทอดให้ลูกได้
แต่คำถามก็คือ แล้วจะสอนอย่างไรให้ลูกเข้าใจและทำตาม?

รีวิวคอร์สเรียน

คุณศิริญญา คุณแม่น้องนโม , 13 ปี
คอร์สการเงินสำหรับเด็ก

เนื้อหาดีมากค่ะ เข้าใจง่ายและได้นำมาใช้จริง คุณครูคอย follow up เรื่อยๆ ลูกสาวเป็นคนเก็บเงินเก่ง หลังจากได้เรียนรู้ เขาถามกลับมาว่า "ถ้าเอาเงินเก็บไปลงทุนจะได้กลับมาเท่าไหร่คะ" เหมือนเราไปจุดประกายเรื่องการลงทุนให้เขา

bottom of page