top of page

คอร์สการเงินสำหรับเด็ก

คอร์สเดียวที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินของเด็กๆ ไปตลอดชีวิต

เด็กๆ กำลังจะเติบโตขึ้นในโลกที่ห้อมล้อมด้วยการเงิน การตันสินใจทางการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตล้วนเป็นผลมาจากพฤติกรรมทางการเงินที่ลูกสร้างในวันนี้ ทักษะทางการเงินที่ดีเท่านั้นที่จะช่วยให้ลูกๆ บริหารเงินและสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตได้

Red and White Generic Static Quote General News Instagram Post (1).png

"การบริหารเงินส่วนบุคคล - เรื่องใหญ่ที่ไม่มีใครสอน"

เหตุผลที่เด็กควรมีทักษะการบริหารเงิน

 

  • สร้างนิสัยการออมตั้งแต่เด็ก โตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีเงินเก็บ

  • รู้จักคุณค่าของเงิน ใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • บริหารเงินเป็นตั้งแต่เด็ก โอกาสผิดพลาดทางการเงินในอนาคตน้อยกว่า

  • รู้จักการลงทุนเร็ว เริ่มลงทุนได้เร็วกว่า มีเวลาให้เงินลงทุนได้เติบโตมากกว่า

  • การเงินที่ดี ทำให้สุขภาพจิตดี

        การบริหารเงินส่วนบุคคลเป็นหนึ่งในทักษะชีวิต ที่ไม่ถูกสอนที่โรงเรียน ทิ้งให้เด็กๆ ส่วนใหญ่เติบโตขึ้นมาโดยไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเงิน คนส่วนใหญ่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองหลังจากประสบความสำเร็จหรือผิดพลาดในการบริหารเงินแล้ว

 

คอร์สเรียนการเงินสำหรับเด็กคอร์สแรกที่เน้นการสร้างพฤติกรรมอย่างแท้จริง

         

        คอร์สนี้จะช่วยปลูกฝังนิสัยทางการเงินที่ดีให้กับเด็กๆ เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่เด็กๆ จะได้เรียนคอร์สการเงินที่ไม่ใช่เพียงแค่ "เรียนเพื่อรู้" แต่ยังเรียนเพื่อ "สร้างพฤติกรรม" ทางการเงินที่ดีให้เกิดขึ้นและคงอยู่ตลอดไป ด้วยความร่วมมือระหว่างครูผู้สอนและผู้ปกครองในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้เกิดได้ตลอดระยะเวลา 66 วันของคอร์ส โดยเนื้อหาของคอร์สครอบคลุมหัวข้อสำคัญในการบริหารเงินซึ่งได้แก่การออมเงิน การใช้จ่าย และการลงทุน

 

"Learning is a process, not an event"

-Elliott Masie-

 

 

เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติจากเรื่องใกล้ตัว

         ด้วยการกระตุ้นด้วยบทสนทนาและกิจกรรมทางการเงินอย่างสม่ำเสมอตลอดคอร์สโดยเริ่มจากเรื่องในชีวิตประจำวันของเด็กๆ เอง เด็กๆ จะได้สร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นออมเงินด้วยตัวเอง เรียนรู้คุณค่าของเงินและใช้เงินอย่างคุ้มค่าจนเป็นนิสัย ยิ่งกว่านั้นยังได้เรียนรู้เรื่องหลักการพื้นฐานในการลงทุนจากสิ่งใกล้ตัว เพื่อให้เด็กๆ มีความพร้อมที่จะลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินได้ตั้งแต่อายุยังน้อย 

 

เรียนรู้ผ่านกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ

         โดยผ่านทั้งทฤษฎี ปฏิบัติจริง และ discussion กับผู้ปกครองและคุณครูผู้สอน จากคำถามก่อนและหลังคลาสเรียนและการทำกิจกรรมประจำสัปดาห์ เด็กๆ จะได้สัมผัสประสบการณ์ในการบริหารเงิน ได้เจออุปสรรคในการทำกิจกรรมเหล่านั้นซึ่งจะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

        

Colorful Process Pie Chart (1).png

         คอร์สเรียนของเราออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการ Evidence Based Education ซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาที่ยึดถือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ Mike Bell ได้กล่าวถึง 5 ขั้นตอนของวงจรการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่ ความรู้ก่อนเข้าเรียน, การนำเสนอในคลาสเรียน, กิจกรรมที่ท้าทาย, การให้ฟีดแบค และการทำซ้ำ ซึ่งเป้าหมายของทั้งหมดนี้คือการสร้างทักษะทางการเงินอันมีค่าให้กับเด็กๆ 

เรียนแบบ Bilingual

         เด็กๆ จะได้ฝึกทั้งภาษาอังกฤษและทักษะทางการเงินไปพร้อมๆ กัน

66 วันคือระยะเวลาที่คนส่วนใหญ่ใช้เพื่อสร้างพฤติกรรมที่ต้องการ

 

         ตลอดระยะเวลา 66 วันของคอร์สเด็กๆ และคุณพ่อคุณแม่จะได้รับการติดตามและให้ feedback จากครูผู้สอนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการเรียนรู้ได้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ และเด็กๆ ได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายและสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต โดยในคอร์สจะประกอบด้วย

 

  • การเรียนรู้ออนไลน์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ช.ม. ทั้งหมด 4 ครั้ง

  • กิจกรรมหรือคำถามก่อนการเรียนรู้แต่ละครั้ง

  • กระบวนการติดตามการเรียนรู้อย่างเป็นระบบจากครูผู้สอนตลอดระยะเวลา 66 วัน โดยครูผู้สอนจะสื่อสารกับผู้ปกครองหรือนักเรียนโดยตรงสัปดาห์ละ 2 ครั้งเพื่อให้ฟีดแบคต่อกิจกรรมประจำสัปดาห์และติดตามความเข้าใจของนักเรียน

  • Workshop เพื่อเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม แลกเปลี่ยน สรุปและนำเสนอสิ่งที่เรียนและปฏิบัติจริงในช่วง 4 สัปดาห์แรก โดยใช้เวลาตั้งแต่ 10.00 - 13.00 น. สถานที่ Cocon Coworking Space พหลโยธิน ในวันที่กำหนด

         ด้วยรูปแบบของคอร์สที่ออกแบบมาให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ เด็กๆ และครูได้ร่วมเรียนรู้และสร้างประสบการณ์และพฤติกรรมทางการเงินที่ดีไปพร้อมๆ กัน คอร์สนี้นอกจากจะเป็นการเรียน “เรียนเพื่อใช้ชีวิต” แล้วยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Grey Minimalist September 2022 Calendar.png
Grey Minimalist September 2022 Calendar.png

ค่าใช้จ่ายคอร์สเรียนแบ่งเป็นสองส่วน

1. เรียนรู้ออนไลน์  4 ครั้ง และติดตามการเรียนรู้ตลอด 66 วัน - 7,990 บาท

2. Workshop 3 ช.ม. - 3,990 บาท

สมัครพร้อมกันทั้งสองส่วน - 11,900 บาท

การชำระเงิน

โอนเข้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

ชื่อบัญชี บจก. เดอะ บริดจ์ เอ็ดดูเคชั่น

เลขที่บัญชี 062-4-35758-8

และติดต่อ Line ID: @thebridgeeducation

หรือแสกน QR Code  ด้านล่าง

        

bottom of page