top of page
Search

สร้างทักษะการเงินสำหรับเด็กอย่างได้ผล ทำไมต้องใช้เวลา 66 วัน?งานวิจัยจาก University College London สหราชอาณาจักร ที่ได้ตีพิมพ์ใน European Journal of Social Psychology พบว่าการที่คนๆ หนึ่งจะสร้างกิจวัตรขึ้นมาใหม่นั้นจะใช้เวลาระหว่าง 18 - 254 วัน และยังได้สรุปว่าโดยเฉลี่ย เวลาที่คนเราจะใช้ในการทำพฤติกรรมใหม่ๆ จนกลายเป็นเรื่องอัตโนมัตินั้นอยู่ที่ 66 วัน


คอร์สของเราเป็นคอร์สเรียนที่เน้นการสร้างพฤติกรรมทางการเงินที่ดี วัตถุประสงค์ของคอร์สคือการเรียนเพื่อช่วยเด็กๆ ปลูกทักษะในบริหารเงิน รวมทั้งการเริ่มสร้างพฤติกรรมที่จะติดตัวเด็กๆ ไปตลอด และในการสร้างทักษะและพฤติกรรมนั้น ตัวแปรที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ “เวลา”


การเรียนรู้ทักษะใดๆ ก็ตาม ต้องใช้ “เวลา” เพื่อให้เด็กๆ ได้ย่อยข้อมูล ได้กลับไปคิดถึงสิ่งที่เรียน ลองเอาสิ่งที่เรียนไปปฏิบัติ เจออุปสรรค และพยายามแก้ไขปัญหา และทำซ้ำๆ ไม่มีใครสามารถขี่จักรยาน หรือว่ายน้ำเป็นได้จากการเรียนรู้แค่ครั้งเดียว การปลูกทักษะทางการเงินจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้จากการเข้าคลาสเรียนเพียงแค่ครั้งเดียวเช่นกัน

คอร์สเรียนของเราจึงออกแบบมาให้มีเวลาเพียงพอกับการปลูกทักษะทางการเงินให้กับเด็กๆ และเพียงพอที่จะได้ทำพฤติกรรมใหม่ๆ จนกลายเป็นนิสัย โดยมีการสนับสนุนจากครูผู้สอนและผู้ปกครองตลอดระยะเวลา 66 วันแห่งการเรียนรู้ค่ะ
16 views0 comments

Comments


bottom of page